#ietf #hostname #rfc #1123

no-std hostname-validator

Validate hostnames according to IETF RFC 1123

1 stable release

1.0.0 Nov 2, 2018

#5 in #hostname

Download history 15/week @ 2018-11-07 7/week @ 2018-11-14 2/week @ 2018-11-21 3/week @ 2018-11-28 2/week @ 2018-12-05 3/week @ 2018-12-12 4/week @ 2018-12-19 9/week @ 2018-12-26

0 downloads per month

MIT license

3KB

hostname-validator

Rust crate for validating a hostname according to the IETF RFC 1123.

extern crate hostname_validator;

let valid = "VaLiD-HoStNaMe";
let invalid = "-invalid-name";

assert!(hostname_validator::is_valid(valid));
assert!(!hostname_validator::is_valid(invalid));

lib.rs:

Validate a hostname according to the IETF RFC 1123.

extern crate hostname_validator;

let valid = "VaLiD-HoStNaMe";
let invalid = "-invalid-name";

assert!(hostname_validator::is_valid(valid));
assert!(!hostname_validator::is_valid(invalid));

No runtime deps